Teixim la Bonne

teixidores_600px

A la Bonne entenem la cultura tèxtil no només com un patrimoni vinculat a l’origen o com un llenguatge personal de creació, sinó també com una eina de cohesió social, integració i sensibilització. És per això que organitzem trobades per a la recuperació del treball tèxtil amb col·lectius de dones de diferents edats i orígens… facilitant així la convivència intercultural, l’enriquiment a partir de la diversitat i la superació d’estereotips.

Si voleu més informació sobre el projecte o esteu interessades en assistir en alguna de les trobades poseu-vos en contacte amb Montse Costa: teiximlabonne@gmail.com