Cessió d’espais

LA BONNE Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, espai de trobada, d’intercanvi i de creació de les aportacions culturals de les dones, disposa de sales habilitades per crear i mostrar tot tipus d’activitats (representacions teatrals, concerts, reunions, conferències, activitats de dansa o d’arts plàstiques, etc).

Els espais se cedeixen, desprès de valorar el projecte, a totes aquelles dones, col·lectius o entitats de dones que siguin Sòciamigues. També s’ofereix la possibilitat d’utilitzar l’equip tècnic de què disposa, sempre que s’aboni el cost que té i es contracti una tècnica (de referència de LA BONNE o amb l’acreditació necessària) si l’activitat en qüestió ho requereix.

Si és la primera vegada que proposeu una activitat, llegiu detingudament les condicions de cessió que es detallen a continuació i a continuació ompliu el formulari de contacte.

 


CONDICIONS CESSIÓ ESPAIS I EQUIPS 2015

Vídeo-DVD-TV-CD-mp3 ⎯ 2e/hora
Projector i PC portàtil ⎯ 5e/hora
Projector ⎯ 4e/hora
Equip so taula i micros  ⎯ 30e/primera hora (inclou tècnica) i la resta 10e/hora
  1. Haureu d’assegurar un aforament de públic mínim.
  2. Caldrà que ens ho comuniqueu amb el temps suficient –això és, un mes d’antelació– per tal de poder fer la sol·licitud a la Diputació. La reserva vindrà condicionada pels criteris i la disponibilitat de la seva àrea.
  3. Requerireu d’una tècnica amb acreditació[1].

—————————————————————————————-

[1] Des de LA BONNE us podem facilitar el contacte amb tècniques de la nostra confiança. El seu sou ronda al voltant de 150 euros la jornada.