TALLER DOC

TALLER DOC

Durant els darrers 10 anys La Bonne havia consolidat el projecte Taller de Documental Creatiu, liderat per dones i adreçat a dones. Es tractava d’un Taller per a formar i professionalitzar en la creació documental i que finalitzava amb l’edició i difusió de tres documentals en alta definició. El taller omplia un buit existent en la producció de continguts culturals a Barcelona, promovent la generació de produccions singulars per la seva temàtica. A partir de l’experiència de cada any i d’acord a les noves tendències en l’àmbit audiovisual, el projecte anava evolucionant i incorporant millores per seguir oferint una formació i un acompanyament professional de primer nivell, innovant en continguts i metodologies. Acompanyàvem les creadores per un itinerari que anava des de la formació, la coproducció, la creació de xarxes amb altres professionals i tot per a generar produccions documentals innovadores i singulars. A banda de la formació i la creació es promovia la difusió de les creacions resultants facilitant la seva programació i exhibició a la ciutadania. Els documentals resultants es difonien a nivell nacional i internacional i en ocasions havien rebut diversos reconeixements i premis en festivals de forma que s’anava creant una xarxa de relacions i intercanvis amb altres col·lectius de dones. El Taller ha tingut un impacte creixent en els darrers anys, tant pel que fa a la difusió en festivals com a nivell d’alumnat assistent. El fet que es generessin produccions de caràcter professional i que es presentessin a festivals de primer nivell permetia visibilitzar produccions innovadores amb el segell de La Bonne i difondre-les entre públics diversos.