Residències Artístiques Bonnescèniques 2019

El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison-La Bonne és un projecte conformat per les aportacions de totes les dones que en formen part o hi col·laboren. És per això que La Bonne es planteja com un espai obert a la co-creació de propostes que donin suport a la la creació, divulgació, promoció de la cultura, així com al foment de la participació i la visibilització de les dones en la creació cultural, esdevenint així un espai innovador i un viver de producció i intercanvi.

En aquesta ocasió es vincula amb l’Antic Teatre – Espai de Creació, centre Cultural i Social independent ubicat en ple centre de Barcelona. És un dels referents actuals de l‘escena independent de les arts en viu. La seva MISSIÓ és recolzar i fomentar el RISC i la INNOVACIÓ en la recerca i desenvolupament de nous llenguatges escènics multidisciplinaris que eviten tècniques apreses i repetició de metodologies. L’Antic Teatre va més enllà de l’exhibició i producció d’espectacles, impulsant als artistes a realitzar PROJECTES ARTÍSTICS AMB LA COMUNITAT del barri; i col·laborant amb tots aquells col·lectius i artistes que són actius social i políticament en la defensa dels interessos del seu sector i compromesos amb la realitat social que els envolta, per tal de crear un espai de trobada i reflexió entre el barri, la ciutat, el públic i l’artista.

———
Residència d’assaig a La Bonne + residència tècnica i d’exhibició a l’Antic Teatre – Espai de Creació.

La Bonne posa una especial atenció al suport a les companyies i a projectes culturals dirigits per a dones. Les residències de La Bonne volen donar resposta a les dificultats d’aquestes creadores per accedir a espais de treball i d’assaig des d’on poder desenvolupar projectes.

Des de La Bonne, volem donar un suport que permeti a les companyies en residència crear en bones condicions i que puguin gaudir d’un suport logístic, tècnic i promocional, a més d’un espai d’exhibició.

S’ofereix a les companyies l’espai i els recursos tècnics necessaris per a l’assaig i producció del seu projecte escènic. A més es un espai on poder acabar tècnicament el procés de creació dels seus espectacles on podran exhibir-lo durant 4 dies.

Busquem:

 • Projectes teatrals o multidisciplinaris contemporanis liderats per dones.
 • Que comptin amb el seu propi finançament.
 • Que estiguin en la fase final de la creació.
 • Que comportin RISC i INNOVACIÓ en la recerca i desenvolupament de nous llenguatges escènics, de nova dramatúrgia (originals o adaptacions) o de creació col·lectiva.
 • Que incorporin perspectiva de gènere de manera transversal.

_ _ _

Envia’ns el teu projecte a esceniques@labonne.orgresidencies@labonne.org
Període de convocatòria: del 30 d’Abril al 26 de Maig
Procés de selecció: entre el 26 i el 30 de Maig
Resolució de convocatòria: 30 de Maig

RESIDÈNCIES
La Bonne: del 10 de juny al 29 de juliol. 
Antic Teatre: del 23 al 29 de setembre.
(Funcions: 26, 27, 28 i 29)

Descarrega’t les bases de les Residències Artístiques 2019.

Oferim

 1. Espai diàfan i agradable d’assajos, de dilluns a divendres, a mitja jornada durant 7 setmanes: de 10h a 15h o de 15h a 20h. Jornada a negociar segons necessitats de la companyia i disponibilitats d’espai.
 2. Accés a la una sala de reunions i taula de coworking (CowBonne) per realitzar feines de producció.
 3. Acompanyament i difusió del projecte en residència.
 4. Opció de fer ús de l’estudi de so i gravació.
 5. Una setmana de residència tècnica i actuacions a l’Antic Teatre – Espai de Creació (Dilluns – dijous tarda, residència tècnica; dijous – diumenge actuacions).
 6. Suport tècnic en el muntatge i desmuntatge de l’espectacle, amb un màxim de 10 hores durant tota la setmana de treball de la companyia (veure fitxa tècnica del teatre).
 7. Liquidar a la companyia el 80% de la taquilla neta (sense IVA). Aquesta taquilla podria estar entre els 1000 i els 1500 euros (veure document Excel adjunt).

Documentació a presentar
Les companyies interessades hauran de presentar un projecte que expliqui la proposta artística. Hi haurà de constar la següent informació:

 • Sinopsi
 • Posada en escena
 • Perspectiva de gènere
 • Breus currículums de l’equip
 • Necessitats concretes de l’espai d’assaig
 • Pla de producció
 • Fitxa tècnica provisional
 • Altres elements a considerar (vincles amb el barri, alguna comunitat, propostes de dates alternatives, material audiovisual, etc.)Selecció de projectes:La selecció dels projectes la farà una comissió formada per la coordinadora de la Bonne, la directora de l’Antic Teatre i una dona vinculada al mon de les arts escèniques amb perspectiva de gènere.Les companyies s’han d’adaptar a les condicions tècniques de l’Antic Teatre. (veure fitxa adjunta)
  Les companyies han de tenir perspectiva de gènere tant en qui forma part de l’equip com en la seva expressió artística.
  Es valorarà que el procés involucri comunitats no específicament artístiques, locals o en risc d’exclusió social.
  Es valorarà que es tracti algun tema amb compromís social.
  Es valorarà que l’equip inclogui persones migrades.
  Es valorarà que l’equip inclogui persones amb diversitat.Les companyies hauran de firmar un contracte amb La Bonne i l’Antic Teatre abans de l’inici de les residència.