LA BONNE CONVOCA PLAÇA!
BUSQUEM RESPONSABLE/COORDINADORA DE L’ÀREA AUDIOVISUALS
El Centre de Cultura de Dones Francesa Bonnemaison, La Bonne obre una convocatòria per crear un lloc de treball de coordinació de l’Àrea d’Audiovisuals del Centre.
La Bonne es troba en procés de redefinició de les seves àrees, i per tant busquem professionals amb els coneixements necessaris, però sobretot amb iniciativa i ganes de comprometre’s amb el projecte de centre.

Busquem una companya per portar les tasques de l’àrea audiovisual. La feina és de mitja jornada amb horari a definir.

Podeu enviar els currículums fins al 27 de novembre al mail audiovisuals@labonne.org

DETALLS DEL LLOC DE TREBALL
Els requisits per formar part de l’equip com a coordinadora de l’àrea d’audiovisuals són:
Ser dona feminista
Tenir coneixements de producció audiovisual i/o gestió cultural
Poder exercir les funcions específiques i generals del lloc de treball, que detallem a continuació.

FUNCIONS ESPECÍFIQUES
Dissenyar, planificar, tramitar i implementar les accions pertinents de l’àrea d’audiovisuals: promoure la formació, fomentar la creació i facilitar la producció.
Gestió de l’equipament tècnic de l’àrea d’audiovisuals.
Desenvolupar, dinamitzar i difondre les accions promogudes i avaluar els resultats obtinguts per poder proposar i implementar millores.
Promocionar les accions programades dins del teixit sòcio-cultural de la Ciutat i dels grups d’interès i relacional.
Exercir les tasques pròpies de la funció sempre des d’una perspectiva feminista i treballant transversalment amb totes les figures i àmbits relacionats, d’acord amb els objectius establerts pel projecte de Centre.

FUNCIONS GENERALS
Assessorar a La Bonne en el disseny de l’Àrea d’Àudiovisuals, procurant un sentit global d’actuació, tenint en compte les capacitats de l’entitat i els seus recursos.
Organitzar els recursos econòmics i materials de què disposa per tal d’assegurar el compliment dels seus projectes.Col·laborar en l’elaboració dels pressupostos de cada projecte, dur a terme el seguiment del mateix així com proposar noves fonts de finançament.
Col·laborar amb el seguiment tècnic i de difusió –campanyes de publicitat, entre d’altres- de les activitats, tant si són assumides directament per La Bonne com si estan externalitzades.
Coordinar i recepcionar les demandes i necessitats dels diferents col·lectius, persones individuals, empreses o entitats que tinguin propostes per a La Bonne.
Realitzar la proposta de programació de les diferents activitats d’audiovisuals, així com del programa d’actuació per dur-les a terme, intentant fer la màxima difusió possible de les activitats per tal d’arribar als col·lectius potencialment usuaris.

VALORACIÓ DE CURRÍCULUM VITAE
a) Titulació:
Titulació Superior en l’àmbit audiovisual
Cursos, seminaris, etc., de gestió cultural.
Es valorarà tenir titulacions relacionades amb la comunicació cultural.
b) Experiència professional acreditada en llocs de treball relacionats amb:
Gestió i programació d’espais culturals.
Producció audiovisual.
Haver format part d’algun equip creatiu
Intervenció en projectes audiovisuals, artístics i culturals.
Intervenció en disseny i gestió de programes formatius
Experiència en gestió econòmica
c) Experiència en entorns de militància, estudi o treball feminista
Es valorarà el coneixement de les organitzacions feministes i de dones, així com d’estudis i iniciatives vinculades amb el feminisme a la ciutat de Barcelona i qualsevol experiència laboral, de militància, col·laboració social o personal en activitats relacionades amb feminismes i drets de les dones.
d)Programari d’edició Audiovisual
Es valorarà tenir coneixements de l’entorn Apple i el programari Adobe
b) Idiomes:
Acreditació mitjançant títol públic o privat de coneixement d’idiomes: català, castellà i anglès.

En cas que la candidata vulgui presentar-ho, es valorarà un proposta esquemàtica i/o d’objectius de com hauria de ser l’Àrea d’Audiovisuals de La Bonne i què hauria d’oferir a la ciutat, des del seu punt de vista.

Podeu enviar els currículums fins al 27 de novembre!!
T’esperem!!