El 7 de març de 2016 La Bonne i Sindillar vam fer la performance “Je un orange, je me la pele, je me la mange” a l’acte #tornemalParanimf a la UB, per commemorar els 40 anys de la Jornada Catalana de la Dona, en la presentació de les Jornades Radical-ment Feministes 2016.