Ja s’han escollit les artistes residents que duran a terme el seus projectes artístics a La Bonne durant el tercer trimestre del 2015. S’han valorat l’originalitat i la singularitat de les propostes i molt especialment la implicació amb alguna de les activitats que desenvolupa la Bonne, així com amb el seu caràcter social. A continuació presentem les propostes:

Cançons tradicionals infantils, de Nina Orteu

Aquesta proposta té el seu origen en una investigació que Nina Orteu va iniciar fa uns mesos, centrada en cançons populars infantils tals com “don Federico mató a su mujer” o “así planchaba así así”. Les considera interessants per la seva pertinència a la tradició oral i el fet que pervisquin de generació en generació. Se centrarà en aquestes cançons com excusa per intentar desvetllar quin tipus de violència subtil i encoberta s’hi amaga, i ho farà a través de treballar amb el cos.

ninaorteu.hotglue.me


¡Hijos tengáis!, de Chiara De Marco

¡Hijos tengáis!

¡Hijos tengáis! és un projecte que consta de dues fases, la primera es desenvoluparà al voltant d’una investigació sobre les creences supersticioses relatives a la maternitat que pretenen revelar el sexe del nen o de la nena abans que neixi. Es troben molt relacionades amb l’arrelament dels estereotips masculins i femenins en la nostra societat. En la segona fase s’elaboraran les informacions resultants mitjançant recursos audiovisuals i un debat sobre el model educatiu alternatiu.

http://chiarademarco.tumblr.com/


La Dinamitera, de Sophie Aguilera i Emma Fernández

La Dinamitera

La Dinamitera és un festival independent d’art impulsat per Sophie Aguilera i Emma Fernández que pretén actuar sobre l’exclusió de les dones en el món de l’art i la cultura. Neix per reflexionar sobre els mecanismes que reprodueixen aquesta situació i les dinàmiques capaces de superar-los, visibilitzar el treball de les artistes al públic general i teixir xarxes dins del col·lectiu que permetin assolir una igualtat real. Enguany, en la 4a edició, s’han proposat fer extensibles les propostes del festival més enllà del mes de març i organitzar unes jornades de reflexió i debat a la Bonne el mes d’octubre del 2015.

ladinamitera.tumblr.com
facebook.com/ladinamitera


Te lo digo o te lo cuento, de Sarah Dahan

Sarah Dahan és una actriu i directora de teatre que en nombroses ocasions s’ha vist rodejada de dones amb la mateixa urgència: la d’explicar coses i explicar-se. Partint d’aquesta premissa, dirigirà a quatre amigues (Eva Sánchez, Isa Estrada, Soraya Vega i Marilú Vega) en un projecte d’investigació basat en la improvisació teatral, articulat al voltant de les vivències personals de les quatre dones. Documentarà el procés amb filmacions  i la residencia culminarà amb la presentació de l’obra, resultat d’aquests mesos de feina.


Nafenteras, de Vero Morante i Anna Duch (residència amb Sindillar/Sindihogar)

Nafenteras

Nafenteras és un projecte artístic d’investigació teatral i corporal des d’una mirada intercultural, intergeneracional, interdisciplinari i amb una vocació social, educativa i lúdica. El col·lectiu format per Vero Morante i Anna Duch ressorgeix el 2014 per acostar la seva proposta “d’anar fent teatre” a espais amb una mirada oberta, flexible, artística, crítica i amb compromís social i cultural. Teixiran vincles amb Sindillar utilitzant les arts com a vehicle o motor de canvi transformatiu.

facebook.com/Nafenteras