Dijous 27 de juny, a les 19h.

Presentació del llibre Transexualidades. Otras miradas posibles, de Miquel Missé. Es tracta de la versió castellana del llibre en català que es va publicar fa uns mesos.

Històricament, la transexualitat ha despertat un gran interès en el camp de les ciències de la salut i de les ciències socials. Encara avui sorgeixen teories que, de manera gairebé obsessiva, volen explicar per què les persones trans existim.

Per un moment, podríem canviar l’enfocament i plantejar que el conflicte i el debat que genera el fet trans en la nostra cultura és la transfòbia. La qüestió a investigar no seria llavors per què hi ha individus trans sinó el rebuig social que aquestes persones generen. No serien ja els nostres cossos l’objecte d’estudi, sinó la societat i els nostres referents culturals. La pregunta clau seria, per tant, com i per què existeix la violència cap a les persones que viuen identitats de gènere fora del binomi home-dona?

Aquest és el punt de partida d’una reflexió que s’obre com una inquietud al voltant de la transfòbia, i la convicció que és possible eradicar-la.

Presenten l’acte: Meri Torras i Cristina Garaizabal.