Conferència


Dimarts 21 de maig, a les 18,30h


Entrada lliure. Cal inscripció (aquí)


La interpretació que ens arriba del budisme, així com la major part de la documentació historiogràfica que existeix, és a partir d’una visió androcèntrica. Els textos, escriptures i litúrgies han estat escrits per homes en primera persona; qualsevol referència a les dones apareix com a objecte i no com a subjecte. Per tant, la visió i experiència de les dones han estat, des de sempre, excloses i silenciades.

Si bé aquest fet ha estat considerat com un obstacle, constitueix alhora una gran oportunitat, doncs, en no tenir res a perdre, són les dones les capdavanteres en la creació de noves maneres de fer i ser que s’ajusten a l’època actual desafiant les antigues estructures jeràrquiques i piramidals. Així doncs, la discriminació a què s’han vist sotmeses les dones ha cedit pas a una capacitat d’actuació transversal sense precedents.

Es recomana portar un coixí per a la pràctica de la meditació

 


A càrrec de: Montse Castellà Olivé

Practicant de budisme tibetà des de 1979, dirigeix  seminaris i tallers de meditació. Traductora de textos budistes, membre de Trafil, grup de investigació de l’UAB dedicat a la traducció i la transferència cultural del budisme tibetà. Presidenta de la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes. Membre de la junta directiva de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós.