Projecte de ràdio de dones per internet

Ràdio Paquita és un projecte de ràdio de dones per internet, on la ràdio és un mitjà per a la cohesió, la integració, la qualificació en noves tecnologies, i la millora de la imatge del col·lectiu. Al mateix temps, la ràdio és un fi en sí mateix, ja que es genera una producció de continguts radiofònics, en la que les dones immigrades són protagonistes actives i co-creadores.

És una experiència que es va iniciar fa uns mesos amb un taller de formació, i que tindrà continuïtat establint una programació periòdica de ràdio per internet, amb un pla paral·lel de formació.

Els resultats i beneficis que vol aconseguir en Radio Pakita són:
– Generar de manera transversal una relació positiva amb la cultura de la immigració, impulsant la presència de dones immigrades en l’associació, per fer de La Bonne un Centre de Les Cultures, en plural, de les dones.
– El foment de la convivència i la cohesió social, promovent l’associacionisme, la participació activa i creativa, i el treball en xarxa de totes les dones i grups de dones de la ciutat de Barcelona i d’arreu de Catalunya.
-L’impuls de processos d’acció comunitària: interculturalitat, convivència i reconeixement de la diversitat de les dones, com a subjectes de ple dret a la ciutadania, atenent especialment la interacció entre les dones nouvingudes i les autòctones.
– Atraure a les dones immigrades al teixit associatiu establint un vincle amb Sindillar i altres entitats per tal que les dones immigrades siguin protagonistes dels processos de producció cultural.
– Donar veu a les dones en tota la seva diversitat i facilitar que les dones immigrades siguin un subjecte actiu dins l’associació i en el mitjans a través d’una producció radiofònica pròpia, donant una visió positiva de la immigració i fent de pont de comunicació amb d’altres mitjans, en especial aquells gestionats per dones.
– Promoure la participació i la formació de dones per accedir al mitjà radiofònic de la manera més autònoma possible. L’accés al mitjà radiofònic representa una formació en el mitjà concret i també un apropament a a les noves tecnologies.
– Promoure la cultura feta per dones en totes les seves expressions i en especial en la música, que és molt present al mitjà radiofònic, i facilitar el diàleg intercultural.
– Promoure un llenguatge inclusiu de les dones, la comunicació no sexista i imatges no estereotipades de les dones immigrades.

Línies de treball:
♦ Ràdio amb programació estable que s’emet en streaming
♦ Una ràdio que dóna veu a dones immigrades i en rel·lació constant amb Amèrica Llatina: col·laboració amb Sindillar/Sindihogar
♦ Arxiu d’àudio amb continguts feministes
♦ Espai de formació en àudiocultura