Sòciasimpatitzant

Sòciasimpatitzant

La Bonne és un viver de producció, cocreació i difusió de projectes feministes al qual pots donar suport econòmic fent-te Sòciasimpatitzant. Amb el teu suport ajudes a donar continuïtat al projecte i a canvi, com a agraïment, nosaltres t’oferim una sèrie d’avantatges, com la possiblitat de proposar activitats, fer ús dels espais del centre així com descomptes a les activitats i cursos de pagament.

 


F O R M U L A R I S Ò C I A S I M P A T I T Z A N T

 

Nom (*)

Cognoms (*)

NIF (*)

Representes alguna associació? (*)
No

Quina?

Data naixement (*)

Lloc de naixement (*)

Residència actual (població) (*)

Professió / ocupació (*)

Telèfon de contacte (*)

Correu electrònic (*)

Web personal

Perfil de twitter

Foto (carnet ID Sòciasimpatitzant ☺)

Número de compte corrent (*)

Vull col·laborar amb... contribució bàsica (30 euros anuals)contribució superior:

Vull ser Sòciasimpatitzant i autoritzo LaBonne – Centre Cultura de Dones Francesca Bonnemaison a carregar al meu compte la contribució anual especificada. (*)

Aquestes dades s’incorporaran al fitxer de sòcies de l’Associació Promotora del Centre Cultura de Dones Francesca Bonnemaison per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable, que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les sòcies tenen dret a accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades personals mitjançant comunicació escrita dirigida a Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison; amb seu social a Sant Pere més Baix, 7 – 08003 Barcelona.